Cách gỡ chặn trong Telegram
Blog

Cách gỡ chặn trong Telegram

Cách gỡ chặn trong Telegram

Nếu tài khoản của bạn bị chặn trong Telegram, bạn sẽ không thể gửi tin nhắn cho các liên hệ mới, nhưng vẫn có thể tiếp tục giao tiếp với người dùng có số điện thoại đã có trong danh bạ của bạn. Các lý do chặn có thể khác nhau.

Việc chặn tài khoản trong Telegram có thể xảy ra vì nhiều lý do. Một trong những lý do chính là spam. Nếu người dùng bắt đầu báo cáo tin nhắn của bạn là spam, điều này có thể dẫn đến việc chặn tài khoản. Điều này áp dụng cho cả tin nhắn cá nhân và bình luận trong các nhóm hoặc kênh.

Chặn vì spam

Telegram phản ứng với khiếu nại của người dùng và chặn tài khoản của những người gửi tin nhắn không mong muốn. Điều này có thể xảy ra bất kể bạn có cuộc trò chuyện đang diễn ra với người nhận hay không. Do đó, điều quan trọng là phải cẩn thận khi giao tiếp và không gửi tin nhắn một cách ép buộc.